Виртуален празник в СУ „Неофит Рилски” гр. Банско

Виртуален празник в СУ „Неофит Рилски”  гр. Банско

В това „дистанцирано” време ние имаме нужда от празник, от грейнали детски лица, от очи, изпълнени с гордост.             Точно това се случи  днес във виртуалната класна стая на  I ”a” клас от СУ „Неофит Рилски” гр. Банско. За да