Четвъртокласниците от СУ „Неофит Рилски“- гр. Банско Ви поздравяват с настъпващите Великденски празници и Ви пожелават благословени и светли дни!

Великденски поздрав от 4 клас