ЕПЛР в условията на дистанционно обучение

ЕПЛР

В началото на дистанционно обучение учениците на допълнителна подкрепа имаха известни трудности , свързани с работата с устройствата. Днес се радваме, че повечето от тях самостоятелно използват дигитални  устройства и приложенията за комуникации, които те предлагат. В периода на онлайн