175 години светско образование в Банско, 175 години училище, чийто патрон – Неофит Рилски, е един от най-видните будители и възродители на българската духовност и просвета от епохата на Възраждането. Празник на училището, с което е свързано миналото, настоящето и бъдещето на Банско!175 години за едно училище са достойна и достолепна възраст по всички измерения, дори в световен мащаб. Но създаването на българско светско училище в малък планински градец под османско робство и фанариотски натиск е равно на подвиг. Този подвиг е възможен, защото банскалии имат куража, самочувствието, възможностите и най-вече съзнанието да изградят в онези трудни времена храмове на духа и знаниетоподчерта в приветствието си кметът Иван Кадев. В навечерието на Деня на будителите, той изрази от свое име, от името на общинското ръководство и гражданите на Банско дълбока благодарност към учителите за техния трудя труд на ползу роду. Чрез възпитанието, образованието и изграждането на личности – вие градите Банско и България, каза кметът.Иван Кадев поденсе на директор Елеонора Барякова многофункционално офис устройство като подарък за училището по случай годишнината от създаването му.

175 ГОДИНИ УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ”