Нека се вдъхновим да четем повече и да подкрепяме авторите, чиято работа ни радва и ни обогатява със знания и емоции. По този повод 8. а клас, заедно с госпожа Люба Пашкулева от СУ „Неофит Рилски“, гостуваха на читалищната библиотека в гр. Банско. Часът по английски език протече по нестандартен и интересен начин- с търсене на различни думи и тяхното значение в английско-български и българо-английски речници. Децата работиха по групи, като разгледаха различни издания в областта на художествената и научна литература. Беше им поставена задача да прочетат на английски език заглавие, автор, издателство, резюме на съдържание и брой страници от съответната книга. Г-жа Люба Пашкулева прочете на класа сонета от Уилям Шекспир на английски и в превод на български език от двуезичното издание на издателство „Дамян Яков“.

Денят на книгата и авторското право