Учениците от СУ „Неофит Рилски“, гр. Банско Божидар Дрънков от 5. в клас, Ивайло Ангелов- 6. в клас и Божидар Думанов от 7. г клас се включиха в ново предизвикателство, използвайки своите знания и умения по география. Под ръководството на госпожа Ирена Слаева, учениците се включиха в Десето регионално състезание по география и икономика- „Географското положение като сила на познанието“, организирано от 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград.

Десето регионално състезание по география и икономика