На 19.10.2023 г. в СУ “Неофит Рилски”, гр. Банско се проведе училищния кръг на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Мотото за 2023 – 2024 учебна година е: Artificial intelligence (AI) – a blessing or a curse? В него взеха участие от 6., 7., 8. и 10. клас.
Децата се представиха отлично, а класираните са: първо място възрастови групи:
I група – Рея Стойкова от 7. д клас
II група – Екатерина Бизева от 10. а клас
Поздравления!

Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език