„151 години безсмъртие“ – това беше насловът на открития урок по родолюбие, представен от учениците от 2.а клас с класни ръководители Здравка Кърпачева и Мария Рахова. Събитието уважи г-жа Каменичка, председател на читалището, която поздрави децата. Родители и гости останаха впечатлени от знанията на учениците за Апостола. Домакините  – г-жа Смедърчин и г-жа Цонева от градската библиотека към Читалището, показаха на децата интересни книжки за живота и делото на Левски, за да ги насърчат към четене.

151 години безсмъртие