Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от Х клас от НВО

Важно!!! Заповед Запознаването на учениците и техните родители с оценените изпитни работи от изпитите от НВО Х клас по български език и литература, по математика и по чужд език ще се осъществи на 24.06.2024 г., 25.06.2024 г. и 26.06.2024 г.