СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ 2023/2024

График за провеждане на общинския кръг на олимпиадите по: Български език и литература, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование и „Знам и мога”

Съобщение за провеждане на Общинския кръг на олимпиадата по математика