ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА” ЗА 4. КЛАС – 2018/2019 г.

Класирани участници за областен кръг

Габриела Борисова Иванова

Ива Владимирова Краузе

Ивана Емилова Чучулайна

Цветелина Илиянова Димитрова

Мария Костадинова Котиркова

Даниела Костадинова Котиркова

Теодора Марио Зайкова