Предлагани занимания по интереси за учебната 2023/2024 г.

Клуб „Вокална група“, сборна група 5-7 клас, с ръководител г-н Костадин Бърдарев

Клуб „Обичам природата“, сборна група 5-7 клас, с ръководител г-жа Лидия Мицина

Клуб „Билкари“, сборна група 5-7 клас, с ръководител г-жа Мария Калайджиева

Клуб по кикбокс, сборна група 5-12 клас, с ръководител г-н Илия Милев

Клуб „Любознайко“, сборна група 4.а клас, с ръководител г-жа Любомира Манолева – Хиджева 

Клуб „Любознайко“, сборна група 4.б клас, с ръководител г-жа Надежда Тодева

Клуб „Религия“, сборна група 1.клас, с ръководител г-жа Марияна Думанова

Клуб „Религия“, сборна група 2.клас, с ръководител г-жа Марияна Думанова

Клуб „Религия“, сборна група 3.клас, с ръководител г-жа Марияна Думанова