Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от VІІ клас
Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от X клас

Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от IV клас

Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа

Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа