Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от X клас

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08:00 часа

Математика – 12 юни 2024 г., начало 08:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.
• Писмена част:
– за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа
– за ниво А2, начало 09,30 часа
– за ниво А1, начало 10,00 часа

• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9:00 и от 14:30 часа

Модел на НВО за X клас 

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година

Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от IV клас

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10:00 часа

Математика – 28 май 2024 г., начало 10:00 часа

Модел на НВО за IV клас

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)  

ДЗИ 2024, сесия май – юни
 
ДЗИ БЕЛ- 17.05.2024 г., начало: 08:30 ч.
 
Втори задължителен ДЗИ- 20.05.2024 г., начало 08:30 ч.
 
Допълнителни ДЗИ по желание- в периода 22.05. – 31.05.2024 г.
 
Дейност ​
Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ
06.02.2024 г.–
21.02.2024 г.
Допускане до ДЗ
до 16.05.2024 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
​до 16.05.2024 г.
Издаване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за допускане до ДЗИ
до 16.05.2024 г
Оценяване на изпитните работи
​20.05.2024 г. –
05.06.2024 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ
до 07.06.2024 г.
включително