Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от X клас

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08:00 часа

Математика – 12 юни 2024 г., начало 08:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.
• Писмена част:
– за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа
– за ниво А2, начало 09,30 часа
– за ниво А1, начало 10,00 часа

• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9:00 и от 14:30 часа

Модел на НВО за X клас 

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година

Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от IV клас

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10:00 часа

Математика – 28 май 2024 г., начало 10:00 часа

Модел на НВО за IV клас

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)  

ДЗИ 2024, сесия май – юни
 
ДЗИ БЕЛ- 17.05.2024 г., начало: 08:30 ч.
 
Втори задължителен ДЗИ- 20.05.2024 г., начало 08:30 ч.
 
Допълнителни ДЗИ по желание- в периода 22.05. – 31.05.2024 г.
 
Дейност ​
Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ
06.02.2024 г.–
21.02.2024 г.
Допускане до ДЗИ
до 16.05.2024 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
​до 16.05.2024 г.
Издаване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за допускане до ДЗИ
до 16.05.2024 г
Оценяване на изпитните работи
​20.05.2024 г. –
05.06.2024 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ
до 07.06.2024 г.
включително
 
Сесия август – септемвриДати за провеждане
Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература22 август 2024 г., начало 8.30 часа (на същата дата се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитът за валидиране на компетентности по БЕЛ като ООП по реда на ДЗИ)
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)23 август 2024 г., начало 8.30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученикав периода 26 август – 30 август 2024 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ, с изключение на изпита по български език и литература като ООП)