Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от VІІ клас

Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Математика – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Заповед

Материал, който няма да бъде включван в изпитите през настоящата учебна година

Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от VІІ клас

Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от IV клас