Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2023/2024 учебна година презентация

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година

Заповед № РД09-4062/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас

Инструктаж за ученика, НВО в 7. клас

Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от VІІ клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09:00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09:00 часа

Модел на НВО за VII клас през учебната 2022-2023 година

Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от X клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11:00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 11:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8:30 и от 14:30 часа

Модел на НВО за X клас 

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)  

ДЗИ 2023, сесия май – юни
 
ДЗИ БЕЛ- 19.05.2023 г., начало: 08:30 ч.
 
Втори задължителен ДЗИ- 23.05.2023 г., начало 08:30 ч.
 
Допълнителни ДЗИ по желание- в периода 26.05. – 31.05.2023 г.
 
Дейност ​
Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ
06.02. – 21.02. 2023 г.
Допускане до ДЗИ
​до 18.05.2023 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
​до 18.05.2023 г.
Издаване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за допускане до ДЗИ
до 18.05.2023 г.
Оценяване на изпитните работи
​22.05. – 07.06. 2023 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ
до 09.06.2023 г.