Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от VІІ клас
Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от X клас
  • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11:00 часа
    Математика – 16 юни 2023 г., начало 11:00 часа
    Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.
    Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8:30 и от 14:30 часа
  • Модел на НВО за X клас 

     

Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от IV клас

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10:00 часа

Математика – 30 май 2023 г., начало 10:00 часа

Модел на НВО за IV клас