Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от VІІ клас

Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от IV клас

  • Български език и литература – 09 май 2019 година, начало 10:00 часа
  • Математика – 10 май 2019 година, начало 10:00 часа
  • Човекът и обществото –  14 май 2019 година, начало 10:00 часа
  • Човекът и природата –  16 май 2019 година, начало 10:00 часa
    НВО  IV клас