учебна 2022-2023 г.

Тема на обучението: „От включващо към приобщаващо образование“

Място на провеждане: СУ „Неофит Рилски“, Банско

Начален и краен час: 09:00 – 16:15

Период на провеждане: 03 април 2023 г. – 28 април 2023 г.

Наименование на обучителната организация: „Център за Обучение и Квалификация“ ООД

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 50

ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Линк към сайта на проекта: https://teachers.mon.bg/