учебна 2023-2024 г.

Тема на обучението: „Видове превенции и интервенции. Когато учителят види неподходящо поведение на ученика в класната стая, как да действа?“

Място на провеждане: СУ „Неофит Рилски“, Банско

Начален и краен час: 09:00 – 16:00

Период на провеждане: 03 февруари 2024 г. 

Наименование на обучителната организация: „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 48

учебна 2022-2023 г.

Тема на обучението: „От включващо към приобщаващо образование“

Място на провеждане: СУ „Неофит Рилски“, Банско

Начален и краен час: 09:00 – 16:15

Период на провеждане: 03 февруари 2023 г. – 28 април 2023 г.

Наименование на обучителната организация: „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 50

ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Линк към сайта на проекта: https://teachers.mon.bg/