ВАЖНО!!! Възобновяване на присъствените учебни занятия за периода от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г. за учениците от I до X клас при спазване на следния график:

  1. От 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.  присъствено ще бъдат учениците в начален етап и учениците в  VII, VIII, IX и X клас.
  2. От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.  присъствено ще бъдат учениците в начален етап и учениците в  V, VIII, IX и X клас.