График на часовете за дистанционно обучение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Информираме Ви, че във връзка с усложнената епидемична обстановка и на основание 259, ал.1, чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО и Заповед РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед на министъра на образованието и науката № РД-09-3457/26.11.2020г.,и Заповед на Директора на  СУ „Неофит Рилски” – гр. Банско: Обучението на учениците в 1 – 10 клас ще се провежда от разстояние в електронна среда в периода 30.11.2020 г. –  21.12.2020г.