Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

Начало и край на ваканциите, с изключение на лятната, през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I – XI клас

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за XII клас

Неучебни дни:

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г.  I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

16.05.2023 г – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2023 г.     –  І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2023 г.     –  IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2023 г.     –  V – VІ клас (18 учебни седмици)

30.06.2023 г.   –   VII – XI клас (18 учебни седмици)