Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите, с изключение на лятната, през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
             30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и X клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и X клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2020 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2021 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)