•  
  •  
  • Директор: 088 975 8446
  •  
  • Заместник – директор: 089 844 6523
  •  
  • Технически секретар: 087 755 5117
  •  
  • Завеждащ админстративна служба: 087 837 6569
  •  
  • Email: sou_bansko@abv.bg