•  
 •  
 • Директор: 0878 20 66 17
 •  
 • Заместник – директор: 089 844 6523
 •  
 • Технически секретар: 087 755 5117
 •  
 • Завеждащ админстративна служба: 087 837 6569
 •  
 • Email: info-105201@edu.mon.bg
 •  

Обществен съвет:  subansko_os@abv.bg

Адрес: 2770 Банско, ул „Тодор Александров” 13