За учебната 2022/2023 година Средно училище “Неофит Рилски“ гр. Банско кандидатства по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ и спечели проект за сформиране на следните групи и отбори:

МОДУЛ „ИЗКУСТВА“

− I възрастова група – I – IV клас

Група  за съвременни танци “Аз обичам да танцувам”  с ръководител Валентина Друнчилова

− II възрастова група – V – VII клас

Група  за български народни танци “Аз обичам да танцувам” с ръководители  Валентина Друнчилова и  Ваня Николова Янчовичина

Група за театрално изкуство с ръководител  Елка Здравкова

МОДУЛ „СПОРТ”

I – IV клас – момчета

Отбор по футбол с ръководител Цветан Джолев

V – VII клас – момчета

Отбор по баскетбол с ръководител Марияна Кишева

VIII – X клас – девойки

Отбор по волейбол с ръководител  Георги Котирков