Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.
Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

За учебната 2023/2024 година Средно училище “Неофит Рилски“ гр. Банско кандидатства по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ и спечели проект за сформиране на следните групи и отбори:

МОДУЛ „ИЗКУСТВА“

− I възрастова група – I – IV клас

Вокална група „Усмивки“ с ръководител г-жа Любомира Манолев-Хиджева

− II възрастова група – V – VII клас

Група „Български народни танци“ с ръководители г-жа Райна Асева и г-жа Ваня Янчовичина 

Група „Театрално и Филмово Изкуство“ с ръководители г-н Костадин Бърдарев и г-н Радослав Балев

МОДУЛ „СПОРТ”

I – IV клас – момчета

Отбор по футбол с ръководител г-н Цветан Джолев

V – VII клас – момчета

Отбор по баскетбол с ръководител г-жа Марияна Кишева

VIII – X клас – девойки

Отбор по волейбол с ръководител  г-н Георги Котирков

За учебната 2022/2023 година Средно училище “Неофит Рилски“ гр. Банско кандидатства по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ и спечели проект за сформиране на следните групи и отбори:

МОДУЛ „ИЗКУСТВА“

− I възрастова група – I – IV клас

Група  за съвременни танци “Аз обичам да танцувам”  с ръководител Валентина Друнчилова

− II възрастова група – V – VII клас

Група  за български народни танци “Аз обичам да танцувам” с ръководители  Валентина Друнчилова и  Ваня Николова Янчовичина

Група за театрално изкуство с ръководител  Елка Здравкова

МОДУЛ „СПОРТ”

I – IV клас – момчета

Отбор по футбол с ръководител Цветан Джолев

V – VII клас – момчета

Отбор по баскетбол с ръководител Марияна Кишева

VIII – X клас – девойки

Отбор по волейбол с ръководител  Георги Котирков