Контакти: subansko_os@abv.bg

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Приятно ми е да Ви информирам, че от 20.11.2020г. в училището ни има нова придобивка – озонираща кабина за дезинфекция. Съоръжението е монтирано на централния вход на училището и ще работи на пълен капацитет от 23.11.2020 г.

Настройките и силата на озона, който произвежда, са съобразени с физиологията на учениците, учителите и непедагогическия  персонал. Преминаването през кабината ще бъде абсолютно доброволно и има за цел да повиши сигурността при борбата с вирусите. За сигурността на апарата ще се грижат училищният портиер и дежурните учители. Апаратът е лицензиран и има всички необходими сертификати за експлоатация и сигурност. Преобразува чистия кислород в озон, чрез който пречиства средата от вируси. Не използва никакви химикали и вторични суровини.Изключва се извън работното време на портиера.

Благодарна съм на Обществения съвет към училището, без който тази придобивка нямаше да бъде реализирана в късия срок, в който се случи. Надявам се, че апаратът ще допринесе за овладяване на заплахите от вируси в неспокойното време и ще помогне за присъственото обучение на децата ни.

Благодаря на всеки от Вас за отговорното отношение и първичния филтър, който сами извършвате вкъщи!

Благодаря за навременното уведомяване на класните ръководители за отсъствията на учениците.

Благодаря за екипната работа! Бъдете здрави и вярвайте – ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!

С уважение,

ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА

Директор на СУ ”Неофит Рилски” –гр.Банско