ДИРЕКТОР
Елеонора Барякова
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
Елена Палазова
НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

Диана Геджева – учител 1.а клас

Сашка Шопова – учител 1.б клас

Елена Клечерова – старши учител 2.а клас

Валентина Друнчилова –  учител 2.б клас

София Филиповска – учител 3.а клас

Екатерина Кехайова  – учител 3.б клас

Здравка Къпрачева – главен учител 4.а клас

Катерина Рускова – учител 4.б клас

Александра Барякова

УЧИТЕЛИ ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

Фиданка Финдрина-Граченова –  учител 1.а клас

Вера Узунова –  учител 1.б клас

Любомира Манолева – Хиджева – учител 2.а клас

Елена Стоилова- учител 2.б клас

Красимира Котиркова – старши учител 3 клас

Мария Рахова – старши учител  4.а клас

Костадинка Кърпачева – старши учител  4.а клас

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Елка Здравкова – старши учител по български език и литература

 Мариана Керанджиева- учител по български език и литература

Стефани Поповска – учител по български език и литература

Шинка Цакова – старши учител по български език и литература

Мирела Дурчова- учител по български език и литература

Сашка Джолева- учител по български език и литература

Мария Рупчина –  учител по физика и  математика

Елена Йорданова –  старши учител по математика

Радка Късовска –  старши учител по математика

Ваня Янчовичина –  старши учител по информационни технологии

Магдалена Обецанова –  старши учител по информационни технологии и математика

Катерина Загорчина –  старши учител по информационни технологии и математика

Малина Котиркова –  старши учител по информационни технологии и математика

Димка Попстоянова – старши учител по  английски език и руски език

Ани Тушнина – учител по английски език

Нина Касапинова – старши учител по английски език

Ралица Калайджиева – учител по английски език

Лидия Мицина – старши учител по химия и физика

Маргарита Колчагова – учител по биология и здравно образование

Георги Топузов –  учител по история и цивилизация

Николай Късовски – старши учител по география и история

Ирена Слаева – учител по география и история

Румен Пицин – старши учител по изобразително изкуство

Венета Чакърова – старши учител по технологии и предприемачество

Христина Кадева – старши учител по музика

Георги Котирков – старши учител по физическо възпитание и спорт

Марияна Кишева –  учител по физическо възпитание и спорт

Милка Барякова –  учител по физическо възпитание и спорт

Илия Милев –  учител по физическо възпитание и спорт

Анета Слаева – старши учител целодневно обучение

Ваня Грънчарова – учител целодневно обучение

Елена Кюлева – учител целодневно обучение

Катерина Макриева- учител целодневно обучение

 

Специалисти

Бойка Спасова – логопед

Лидия Макреева – ресурсен учител

Марияна Георгиева – училищен психолог