ДИРЕКТОР
Елеонора Барякова
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
Елена Палазова
НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

София Филиповска –  учител 1.а клас

Александра Барякова –  учител 1.б клас

Здравка Къпрачева – главен учител 2.а клас

Красимира Котиркова – старши старши учител 2.б клас

Диана Геджева –  учител 3.а клас

Сашка Шопова –  учител 3.б клас

Любомира Манолева – Хиджева – учител 4.а клас

Надежда Тодева – учител 4.б клас

УЧИТЕЛИ ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

Екатерина Кехайова –  учител 1.а клас

Агустина Андреева –  учител  1.б клас

Мария Рахова –  старши учител 2.а клас

Силвия Кязим –  учител 2.б клас

Фиданка Финдрина-Граченова – учител 3.а клас

Сайде Хаджиева – учител 3.б клас

Пепа Дамянова –  учител 4.а клас

Елена Стоилова –  4.б клас

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Анета Слаева – старши учител по български език и литература

Мариана Керанджиева- учител по български език и литература

Стефани Поповска – учител по български език и литература

Катерина Юлева  –  учител по български език и литература

Радослава Клечерова –  учител по български език и литература

Мирела Дурчова- учител по български език и литература

Сашка Джолева- учител по български език и литература

Мария Рупчина –  учител по физика и  математика

Елена Йорданова –  старши учител по математика

Радка Късовска –  старши учител по математика

Ваня Янчовичина –  старши учител по информационни технологии

Магдалена Обецанова –  старши учител по математика

Катерина Загорчина –  старши учител по информационни технологии 

Малина Котиркова –  старши учител по информационни технологии

Димка Попстоянова – старши учител по  английски език и руски език

Ани Тушнина – учител по английски език

Нина Касапинова – старши учител по английски език

Люба Пашкулева – учител по английски език

Лилия Шаркова – учител по английски език

Ралица Калайджиева – учител по английски език и немски език

Лидия Мицина – старши учител по химия, физика и човекът и природата

Мария Калайджиева –  учител по химия и човекът и природата

Маргарита Колчагова – учител по биология и здравно образование

Георги Топузов –  учител по история и цивилизация

Николай Късовски – старши учител по география и история

Ирена Слаева – учител по география и история

Румен Пицин – старши учител по изобразително изкуство

Костадин Бърдарев – учител по музика

Венета Чакърова – старши учител по технологии и предприемачество

Георги Котирков – старши учител по физическо възпитание и спорт

Марияна Кишева –  учител по физическо възпитание и спорт

Милка Барякова –  учител по физическо възпитание и спорт

Илия Милев –  учител по физическо възпитание и спорт

Ваня Грънчарова – учител целодневно обучение

Катерина Макриева- учител целодневно обучение

Елена Кюлева – учител целодневно обучение

Специалисти

Бойка Спасова – логопед

Лидия Макреева – ресурсен учител

Марияна Георгиева – училищен психолог