ДИРЕКТОР
Елеонора Барякова
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
Елена Палазова
НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

София Филиповска – учител 1.а клас

Александра Барякова – учител 1.б клас

Здравка Къпрачева – главен учител 2.а клас

Катерина Рускова – учител 2.б клас

Диана Геджева – учител 3.а клас

Сашка Шопова – учител 3.б клас

Елена Клечерова – старши учител 4.а клас

Малинка Котиркова – страши учител 4.б клас

 

УЧИТЕЛИ ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

Екатерина Кехайова – учител 1. клас

Мария Рахова – старши учител 2. клас

Валентина Друнчилова – учител 2. клас 

Любомира Манолева – Хиджева- учител 2. клас

Елена Георгиева – учител 4.  клас

Вера Узунова 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Елка Здравкова – старши учител по български език и литература

 Мариана Керанджиева- учител по български език и литература

Стефани Поповска – учител по български език и литература

Шинка Цакова – старши учител по български език и литература

Мирела Дурчова- учител по български език и литература

Екатерина Пидова – старши учител по математика

Елена Йорданова –  старши учител по математика

Радка Късовска –  старши учител по математика

Ваня Янчовичина –  старши учител по информационни технологии

Магдалена Обецанова –  старши учител по информационни технологии и математика

Катерина Загорчина –  старши учител по информационни технологии и математика

Димка Попстоянова – старши учител по  английски език

Ани Тушнина – учител по английски език

Нина Касапинова – старши учител по английски език

Ралица Калайджиева – учител по английски език

Лидия Мицина – старши учител по химия и физика

Мария Ромилова – учител по биология и здравно образование

Георги Топузов –  учител по история и цивилизация

Николай Късовски – старши учител по география и икономика и история и цивилизация

Румен Пицин – старши учител по изобразително изкуство

Венета Чакърова – старши учител по технологии и предприемачество

Христина Кадева – старши учител по музика

Георги Котирков – старши учител по физическо възпитание и спорт

Марияна Кишева –  учител по физическо възпитание и спорт

Милка Барякова –  учител по физическо възпитание и спорт

Анета Слаева – учител целодневно обучение

Георги Бърдарев – учител целодневно обучение

Йорданка Рускова- учител целодневно обучение

Специалисти

Бойка Спасова – логопед

Лидия Макреева – ресурсен учител

Марияна Георгиева – училищен психолог