УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2023 г.

Отчетни данни  за изпълнението на бюджета към 30.06. 2023 г.

Отчетни данни  за изпълнението на бюджета към 31.03. 2023 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2022 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ КЪМ 31.12.2022 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022 г.

Отчетни данни  за изпълнението на бюджета към 30.06. 2022 г.

Отчетни данни  за изпълнението на бюджета към 31.03. 2022 г.

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022 г.

Отчетни данни  за изпълнението на бюджета към 31.12. 2021 г.

Отчетни данни  за сметките за средствата от европейския съюз – ДЕС към 31.12. 2021 г.

Отчетни данни  за сметките за средствата от европейския съюз – КСФ към 31.12. 2021 г.

Отчетни данни  за изпълнението на бюджета към 30.09. 2021 г.

Отчетни данни  за сметките за средствата от европейския съюз – ДЕС към 30.09. 2021 г.

Отчетни данни  за сметките за средствата от европейския съюз – КСФ към 30.09. 2021 г.

Отчетни данни  за сметките за средствата от европейския съюз – КСФ към 31.03. 2021 г.

Отчетни данни  за изпълнението на бюджета към 31.03. 2021 г.

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.  

Отчетни данни  за изпълнението на бюджета към 31.12. 2020 г.

Отчетни данни  за изпълнението на бюджета по проект „Образование за утрешния ден“ към 31.12.2020 г.

Отчетни данни  за изпълнението на бюджета по проект „Еразъм+“ към 31.12.2020 г.

Отчетни данни  за изпълнението на бюджета по проект „Продкрепа за успех“ към 31.12.2020 г.