За учебната 2023/2024 година СУ „Неофит Рилски“ обявява една паралелка за прием на ученици в VIII клас:

Профил “Чужди езици”, с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка – 26 ученици

Профилиращи предмети:

Английски език

Немски език/Испански език

Информационни технологии

Балообразуването за профил „Чужди езици“ –  е сбор от:

3 х НВО – тест по български език и литература;

1 х НВО – тест по математика;

оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки;

оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование в точки.