График за провеждане на контролните работи през първи  учебен срок на учебната 2021/2022 година.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през учебната 2020/2021г.

График за допълнителни консултации на учители по учебни предмети през учебната 2021/2022 година

Разпределение на учебните часове по спортни дейности