График за провеждане на контролните работи през втори  учебен срок на учебната 2023/2024 година.

1 – 4. клас

5 – 7. клас

8 – 12. клас

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през учебната 2023/2024г.

График за допълнителни консултации на учители по учебни предмети през втори учебен срок на учебната 2022/2023 година

Разпределение на учебните часове по спортни дейности