График за провеждане на контролните работи през втори  учебен срок на учебната 2020/2021 година.

Съгласно Заповед №РД-08-226/26.02.2021г на директора на училището от 06.03.21г стартира съботно училище за преодоляване на обучителните пропуски и спортни турнири.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ГРУПИ ЦОУД I-IV КЛАС

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ИЗОСТАВАЩИ УЧЕНИЦИ

График спортни дейности