Конкурси – 2020/2021 г.

КОНКУРС „ДЕЦАТА НА БАНСКО ПОСРЕЩАТ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА”

По случай Световния ден на Земята – 22 април Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община Банско организира конкурсна програма в различни направления.

Регламент на конкурса – тук

Формуляр за участие

Областен ученически конкурс на тема: „Ние, COVID-19 и Природата“

Регионално управление на образованието – Благоевград обявява Областен ученически конкурс на тема: „Ние, COVID-19 и Природата“.

Регламент на конкурса – тук