Тази година 13. май в СУ „Неофит Рилски” – гр. Банско премина под знака на ученическото самоуправление. Длъжностите и позициите, които получиха прогимназистите, бяха предварително разпределение със съдействието на Ученическия съвет и г-жа Марияна Георгиева, училищния психолог.
Ключът символично бе връчен от директора, г-жа Елеонора Барякова, на Катерина Златева от VIΙ а клас пред цялото училище. Учениците, получили еднодневните си длъжности, заедно с отличителните знаци – получиха много задачи и отговорности.
Всички съвестно се заеха с интересната, но не чак толкова лесна задача и я изпълняваха внимателно и с уважение.
Учениците с „най-високи позиции” усетиха тежестта на отговорностите.
Директорът, Катерина Златева, върна ключа на г-жа Барякова последна, така- както е редно, и сподели, че е уморена, но доволна от многото разнообразни дейности, които е свършила през учебния ден. По думите ѝ се оказва, че работата няма край, но заради доброто на училището и всички в него – трудът си струва.
Поредният наситен с емоции ден в СУ „Неофит Рилски” – гр. Банско показа как знанията за кариерното развитие започват в родното училище и продължават цял живот.

Ден на ученическото самоуправление