С помощта на г-жа Георгиева, психолог в училището, и г-жа Котиркова, класен ръководител от 1 “б” клас, децата напълниха стаята с усмихнати, розови балони и бяха включени в игри на приятелството. Основното послание на инициативата беше “Аз искам да бъдеш мой приятел”. Учителите и родителите в училището от скоро работят заедно във вътрешно-училищна програма “Установяване отношения на доверие и взаимодействие”.

Аз искам да бъдеш мой приятел