Меню обяд 11.12.2023 – 22.12.2023

Храната е приготвена спрямо изискванията на наредба №2 на МЗ от 20.01.2021г. за здравословно хранене на учениците.
Използван е „Сборник рецепти за ученически столове и бюфети“ –  Издателство“Техника“.
Храната ще бъде доставена от 10:30-11:30ч. всеки ден.