ВАЖНО!!!

От 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. (вкл.) присъствено ще бъдат учениците в начален етап.

От 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. (вкл.) в електронна среда ще бъдат  учениците от V, VI, VII, VIII, IX,  X и XI клас. 

Учебните занятия  се реализират при спазване на утвърденото седмично разписание за I учебен срок на учебната 2021/2022 г. чрез синхронно обучение в електронна среда в платформата Microsoft „Teams“ на Office 365.

График за провеждане на учебните часове в електронна среда за учениците от V, VI и VII клас за периода: 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. (вкл.)

График за провеждане на учебните часове в електронна среда за учениците от VIII, IX, X и XI  клас за периода: 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. (вкл.)