ВАЖНО!!!

От 30.11.2021 г. до 06.12.2021 г. (вкл.) в електронна среда ще бъдат  учениците от V, VIII  и X  клас 

От 30.11.2021 г. до 06.12.2021 г. (вкл.) присъствено ще бъдат учениците в начален етап и учениците в  VI, VII, IX и XI клас.

Учебните занятия  се реализират при спазване на утвърденото седмично разписание за I учебен срок на учебната 2021/2022 г. чрез синхронно обучение в електронна среда в платформата Microsoft „Teams“ на Office 365.

График за провеждане на учебните часове в електронна среда за учениците от V клас за периода: 30.11.2021 г. до 06.12.2021 г. (вкл.)

График за провеждане на учебните часове в електронна среда за учениците от VIII и X  клас за периода: 30.11.2021 г. до 06.12.2021 г. (вкл.)