ВАЖНО!!!

От 24.02.2022 г.  присъствено ще бъдат всички ученици..

 

Учебните занятия  се реализират при спазване на утвърденото седмично разписание за II учебен срок на учебната 2021/2022 г. чрез синхронно обучение в електронна среда в платформата „Microsoft Teams“ на Office 365.

График за провеждане на учебните часове в електронна среда за учениците от  VI  клас за периода: От 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г. (вкл.)

График за провеждане на учебните часове в електронна среда за учениците