Утвърдени групи 2020/2021

Тематична област

Дейност

Клас

Ръководител на група

1.            

БЕЛ

обучителни трудности

I. а

Елена Клечерова

2.             

Математика

обучителни трудности

I. б

Валентина Друнчилова

3.             

БЕЛ

обучителни трудности

II. а

Александра Барякова

4.             

Математика

обучителни трудности

III. а

Здравка Кърпачева

5.

Математика

обучителни трудности

IV. а

Диана Геджева

6.             

Математика

обучителни трудности

VII

Радка Късовска

7.             

ХООС

обучителни трудности

VII

Лидия Мицина

8.            

Занимания по интереси

обучителни трудности

сборна група

Христина Кадева

9.             

Занимания по интереси 

обучителни трудности

     

сборна група

Елка Здравкова