На 22.03.2019 г. в СУ „Неофит Рилски“ отбелязахме Световния ден на водата. Учениците от клубовете по интереси с ръководители: г-жа Здравка Кърпачева – „Млад природолюбител“, г-жа Лидия Мицина – „Малък природолюбител“, и г-жа Мария Ромилова – „Млад изследовател – билкар“, бяха подготвили цяла програма, чрез която да запознаят съучениците си колко е важна водата за нас. Представени бяха интересни макети, изготвени в часовете по Технологии и предприемачество с г-жа Венета Чакърова и презентации по темата, изготвени под ръководството на г-жа Ваня Янчовичина. С много усмивки и вкусен билков чай всички в училище отпразнувахме Световния ден на водата.
Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март. Темата на Световния ден на водата през 2019 г. е „Вода за всички! Всеки е важен!“, в съгласие с основния поет от страните ангажимент в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 година. Чрез мотото на тазгодишната кампания „Вода за всички! Всеки е важен!“ се акцентира, че правото на достъп до вода е основно човешко право и никой не трябва да бъде забравен, при осигуряването на свободен и лесен достъп до питейна вода, без опасност от замърсяване.

Световен ден на водата