Все по-голяма част от свободното си време децата прекарват в онлайн пространството. Значителна част от учениците имат профили в различни социалните мрежи. Често те са склонни да подценяват опасностите в интернет и съществува риск да станат жертви на кибер тормоз.
Месец февруари бе месеца на медийната грамотност в СУ “Неофит Рилски”. Целта бе учениците, според възрастовите си особености да се запознаят с основните правила за безопасност в интернет пространството.
Училищният психолог проведе тренинги с повечето класове, като темите бяха:
„Нетикет – правила за поведение в интернет” – за учениците от 3-те и 4-те класове. Учениците се запознаха с понятието „нетикет”. Те споделиха своите преживявания в интернет и извлякоха сами правила за поведение в онлайн пространството, както и различни стратегии за справяне в най-често срещаните рискови ситуации.
„Онлайн тормозът” – за учениците от 6-те и 7-те класове. Учениците се научиха да разпознават тормоза въобще и разграничиха тормоза в училище от онлайн тормоза. Запознаха се и с най-важните стъпки, които да предприемат, ако са жертва на кибертормоз.
„Секстинг” – за учениците от 8 клас. Секстингът и последствията от него бе дискутираната тема в 8 клас. Презентацията, която бе представена на английски език предизвика и темата за доверието и това какво НЕ ТРЯБВА ДА СПОДЕЛЯМЕ, дори и с приятелите си.
Тренингите ще продължат и с станалите класове, тъй като темата е особено актуална и често подценявана, както от децата, така и от възрастните.

Дни на медийната грамотност 2019