Важно!!!

Заповед

Запознаването на учениците и техните родители с оценените изпитни работи от изпитите от НВО Х клас по български език и литература, по математика и по чужд език ще се осъществи на 24.06.2024 г., 25.06.2024 г. и 26.06.2024 г. включително във времето от 9:00 часа до 18:30 часа. Местата, в които ще бъде организирано запознаването в електронна среда с оценените изпитни работи от НВО Х клас по български език и литература, по математика и по чужд език са както следва:

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от Х клас от НВО