Календар за 2023-2024 учебна година

Състезание „Таралеж“ от модул „Обществени науки“ до „Комбиниран“ ще се провежда само за учениците от 1 до 4 клас включително.

ТУР 1
ТАРАЛЕЖ – И
Подаване на заявки до: 06.10.2023г.
Провеждане на състезанието – 18.10.2023г.

ТАРАЛЕЖ – О

Подаване на заявки до: 07.11.2023г.
Провеждане на състезанието – 20.11.2023г.

ТАРАЛЕЖ – П  

Подаване на заявки до: 01.12.2023 г. 
Провеждане на състезанието – 12.12.2023 г.

ТАРАЛЕЖ – Б
Подаване на заявки до: 09.01.2024г. 
Провеждане на състезанието – 24.01.2024г.

ТАРАЛЕЖ – М 
Подаване на заявки до: 14.02.2024г.
Провеждане на състезанието – 27.02.2024г.

ТАРАЛЕЖ – AE
Подаване на заявки до: 08.03.2024г.

Провеждане на състезанието – 20.03.2024г.
 

ТУР 2
 КОМБИНИРАН
/без такса участие за получилите максимален брой точки в четири от провежданите състезания от първи тур, за всички останали желаещи, таксата е 7 лв./

ТАРАЛЕЖ – K
Подаване на заявки до: 12.04.2024г.
Провеждане на състезанието – 26.04.2024г.

* Възможни са промени в графиците на провеждане и подаване на заявки за отделните модули. Информацията ще бъде отразена своевременно.