Календар за 2020-2021 учебна година

Във връзка с така създалата се ситуация, тази учебна година състезание „Таралеж“ от модул „Обществени науки“ до „Комбиниран“ ще се провежда само за учениците от 1 до 4 клас включително.

ТУР 1

ТАРАЛЕЖ – И
Подаване на заявки до: 09.10.2020г.
Провеждане на състезанието – 23.10.2020г.

ТАРАЛЕЖ – О
Подаване на заявки до: 06.11.2020г. 
Провеждане на състезанието – 20.11.2020г.

ТАРАЛЕЖ – П
Подаване на заявки до: 04.12.2020 г. 
Провеждане на състезанието -15.12.2020г.

ТАРАЛЕЖ – Б
Подаване на заявки до: 15.01.2021 г. 
Провеждане на състезанието – 29.01.2021 г.

ТАРАЛЕЖ – М 
Подаване на заявки до: 12.02.2021г. 
Провеждане на състезанието – 26.02.2021г.

ТАРАЛЕЖ – AE
Подаване на заявки до: 12.03.2021г.
Провеждане на състезанието – 26.03.2021г.

ТУР 2
 КОМБИНИРАН
/без такса участие за получилите максимален брой точки в четири от провежданите

състезания от първи тур, за всички останали желаещи, таксата е 6 лв./
 
Подаване на заявки до: 16.04.2021г.
Провеждане на състезанието – 28.04.2021г.

* Възможни са промени в графиците на провеждане и подаване на заявки за отделните модули. Информацията ще бъде отразена своевременно.