Коридорът на училището става все по- красив, благодарение на проектите, изготвени от възпитаниците на г-жа Мицина! Темата, по която децата са работили е: „Нашият дом във Вселената – Земята“!

       

„Нашият дом във Вселената – Земята“