Да бъдеш „зрял“- означава да можеш да вземаш отговорни решения, да преценяваш добре ситуацията и да извлечеш най-доброто за себе си от нея. Всичко това 12.а клас на СУ „Неофит Рилски“, гр. Банско доказа, че може.

На 19.06.2023 г. те официално получиха своите дипломи, плод на петгодишния труд, който положиха. На добър час, випуск 2023 г.!

Дипломиране на зрелостниците