Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от VII и от Х клас от НВО

Важно!!! Запознаването на учениците и техните родители с оценените изпитни работи от изпитите от НВО VІІ клас и НВО Х клас по български език и литература, по математика и по чужд език ще се осъществи на 29.06.2023 г., 30.06.2023 г. и