И тази година по традиция учениците от СУ „Н. Рилски“, с подкрепата на Екипа за подкрепа за личностно развитие, изработиха картички за благотворителната инициатива „Бъди човек“.
Те проявиха творчество и сръчност и при изработването на коледни сувенири за служителите в училището, като изразиха благодарност за техния труд, затова че в училище е чисто и топло, че има ред и са създадени прекрасни условия за ученици и учители.
За учениците, които се обучават в изнесения клас в ДЦДМУ „Здравец“, бяха приготвени и връчени специални подаръци. Предвидени са и други съвместни инициативи, които ще се провеждат през учебната година.
Екипа за подкрепа за личностно развитие пожелава на всички Светли празници и здрава и мирна Нова година.
Коледна работилница на ЕПЛР