Коледна работилница на ЕПЛР

И тази година по традиция учениците от СУ „Н. Рилски“, с подкрепата на Екипа за подкрепа за личностно развитие, изработиха картички за благотворителната инициатива „Бъди човек“.Те проявиха творчество и сръчност и при изработването на коледни сувенири за служителите в училището,