Мисия „Всезнайко“ завършена успешно! На 22.04.2024 г. нашите първокласници показаха знания и умения, придобити през първата за тях учебна година. Ръка за ръка с ученето децата пяха, рецитираха и твориха. Да си първокласник не е лесна задача, но нашите ученици показаха, че всичко е лесно и възможно, когато до теб стоят можещи и обичащи учители.

Мисия „Всезнайко“