Световният Ден за безопасен интернет се отбелязва тази година на 5 февруари под мотото „Заедно за по-добър интернет“.

Мотото на кампанията на Държавната агенция за закрила на детето е “Общувай разумно в интернет!”, а акцентът е поставен върху дигитално-медийната грамотност на младите хора и безопасното общуване в интернет. 

Най-успешният начин за намаляване на злоупотребите с деца в инернет е превенцията. Ето защо, следва да бъдат насърчени всички усилия на младите хора за саморегулиране и по-добра информираност, както и те да бъдат пряко ангажирани в инициативи за създаване на по-безопасна онлайн среда.

Заедно за по-добър интернет