В началото на дистанционно обучение учениците на допълнителна подкрепа имаха известни трудности , свързани с работата с устройствата. Днес се радваме, че повечето от тях самостоятелно използват дигитални  устройства и приложенията за комуникации, които те предлагат. В периода на онлайн обучението подкрепата е ориентирана най-вече в затвърдяване  и овладяване на знанията по Български език  и математика, но заедно с това децата активно се  включиха  в подготовката и честването на Великденските празници и  Денят на земята.
Благодарим на всички родители за оказваното съдействие. Без тях обучението би било много по-трудно и много деца щяха да останат извън онлайн формата на обучение.
Специални благодарности  на г-жа Емилия Иванова –здравен медиатор, благодарение на която няколко ученици, които нямат техническа обезпеченост получават своите материали за работа вкъщи и за съдействието, което ни оказва при работата с учениците и родителите  от ромската общност.
С тези видеоклипчета  Екипът за подкрепа на личностното развитие  представя част от работата с учениците в онлайн среда.
Екип за подкрепа на личностното развитие:
Марияна Георгиева
Бойка Спасова 
Лидия Макреева

ЕПЛР в условията на дистанционно обучение
ЕПЛР
ЕПЛР в условията на дистанционно обучение