Александра Полежанова от 10 клас, която е член на Съвета на децата към Председателя на Държавната агенция за закрила на децата, взе участие в заседание на Съвета, проведено в гр. Пловдив. Децата дискутираха със зам.-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова степента на удовлетвореност на учениците от учебното съдържание в средното образование и направиха предложения за активното участие на децата в образователните институции. На заседанието кибер специалистът Явор Колев представи кампанията „Пази детето в Интернет“ за превенция на онлайн тормоза и формиране на умения за безопасно ползване на Интернет. Съветът на децата ще се ще се включи с дейности за отбелязване на Европейска година на младежта 2022.

Александра Полежанова взе участие в заседание на Съвета на децата в гр. Пловдив