Националния туристически поход „По стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица“

Националния туристически поход „По стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица“