В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе състезанието по български език и литература „По стъпките на йеромонах Неофит Рилски“, част от програмата на националните чествания по случай 230 години от рождението на Неофит Рилски.

Събитието бе организирано от Филологическия факултет на Югозападния университет.

В надпреварата участваха гимназисти от СУ „Неофит Рилски“, гр. Банско. Учениците бяха разделени на 6 отбора, като във всеки от тях участва по един ученик от 9., 10. и 11. клас.

Отборите носеха имена на видни бански възрожденци, дали своя принос за развитието на културния живот на града – „Лазар Димитров Младенов“, „Димитър и Костадин Молерови“, „Марко Георгиевич Везьов“, „Лазар Герман“, „Никола Попфилипов“ и „Димитър Попмладенов Рабаджиев“.

Освен отборното състезание, паралелно с него се проведе и индивидуално състезание, в което участваха 9 ученици от 12. клас.

Всички участници имаха на разположение един час и половина, за да решат интегриран тест, съдържащ въпроси от учебната програма по литература и въпроси от областта на българското езикознание.

Тестовете бяха проверени от комисия, включваща членове от Катедрата по български език и Катедрата по теория на литературата към Филологическия факултет.

В отборното класиране първо място спечели отборът „Димитър и Костадин Молерови“, втори се класира „Лазар Димитров Младенов“, а третото място бе за „Лазар Герман“.

В индивидуалното състезание най-добри резултати показа Лиляна Питова. На второ място комисията класира Сибел Язаджиева, а третото място бе за Нериман Туталъ.

Всички участници в състезанието получиха сертификати за участие, а индивидуалните състезатели с най-високи резултати получиха сертификат, който може да послужи за прием в специалностите на Филологическия факултет.

Състезание по български език и литература