Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

На 19.10.2023 г. в СУ “Неофит Рилски”, гр. Банско се проведе училищния кръг на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Мотото за 2023 – 2024 учебна година е: Artificial intelligence (AI) – a blessing or a