Ново предизвикателство в СУ „Неофит Рилски“

Ново предизвикателство в СУ „Неофит Рилски“

По повод 230 години от рождението на видния банскалия Неофит Рилски учениците от СУ „Неофит Рилски“, гр. Банско за пореден път бяха предизвикани да проявят креативно мислене и творчество. Изпод талантливите ръце на децата „се родиха“ прекрасни фотографии, глобуси, снимки,